Здравје


Покачен крвен притисок и исхрана

Покачен крвен притисок (HIPERTENSIO ARTERIALIS-HTA)  е чест здравствен проблем со кој се соочуваат пациентите кои се јавуваат на телефонската линија ”Ало докторе”. Најголем број од нив редовно ја земаат терапијата ординирана од матичниот лекар или од лекарот специјалист, најчесто интернист. Голем број од пациентите се со други придружни заболувања (шеќерна болест, срцево заболување, заболување на […]


Совети при ладно време

Заштитете се себеси и другите при ладно време • Информирајте се слушајќи ги временските прогнози. • Земете го и времето во предвид при планирање на вашите активности за следните дена. • Избегнувајте да се изложувате себеси на ладно или пак на замрзнати надворешни услови доколку сте под поголем ризик од болести поврзани со ладното или паѓања. • Размислете за набавка на основните лекарства и […]