За нас


Повикувачкиот центар Ало докторе, започна со работа на 15 септември 2014 година.

Тимот на доктори од „Ало докторе“ го сочинуваат 25 доктори. Телефонската линија (02) 15-123 е достапна секој ден, 24 часа, со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на било какви симптоми на нарушување на здравјето.

По направената анализа од досегашните јавувања, истите се од граѓани од сите градови на Македонија и најчесто се со широк спектар на најризлична симптоматологија – кардиовскуларни, респираторни симптоми, кашлица, настинки, покачена телесна температура, стомачен вирус и симптомна болка.

Доктори во тимот Ало докторе:

 

1.Др.Драгица Нича – др. на медицина

2.Др.Илија Ристовски – др. на медицина

3.Др.Вера Јањевиќ – оториноларинголог

4.Др.Славчо Ристов – интернист 

5.Др.Снежана Кчева – оториноларинголог

6.Др.Венера Митревска – педијатар

7.Др.Снежана Макревска – спец.по општа медицина

8.Др.Митко Илиевски – др. на медицина

9.Др.Игор Николов – физијатар

10.Др.Дарко Стојановски – др.на медицина

11.Др.Бранко Стојанов – др.на медицина

12.Др.Елизабета Трајковска – педијатар

13.Др.Елизабета Авшар – дерматовенеролог

14.Др.Викторија Димитрова Чагановиќ – интернист

15.Др.Лидија Трпеска Попоска – психијатар

16.Др.Олга Јотовска – педијатар

17.Др.Мирјана Ќаева Пејковска – педијатар

18.Др.Тони Крстев – уролог

19.Др.Гоце Стојменовски – др. на медицина

20.Др.Габриела Тавчиоска – педијатар

21.Др.Нада Симовска – педијатар

22.Др.Воислав Огњановски – епидемиолог

23.Даница Јордановска – интернист

24.Дубравка Пејковска – дерматовенеролог

25.Др.Славјанка Џекова – гинеколог