Николов Игор


МЕТЕОПАТИЈА

1.ЕДНО ОД НАЈЧЕСТИТЕ ПРАШАЊА ДЕНЕС – ШТО Е МЕТЕОПАТИЈА? Метеопатијата можеме да ја дефинираме како група од симптоми и реакции кои најчесто се манифестираат при  промена на еден или  повеќе метеоролошки фактори како на пример промена на температурата, атмосферскиот притисок, влажноста на воздухот, ветер, громотевици, дожд, итн. Самиот збор метеопат потекнува од  зборовите – метеорон […]