Медицина базирана на докази


Медицината базирана на докази (МБД) подразбира употреба на докази добиени со помош на научни методи во одредени делови на медицинската практична дејност. МБД има за цел добивање квалитетни докази кои информираат за ризиците и бенефитите од медицинскиот третман. Според центарот за МБД, истата е дефинирана на следниот начин: Медицина базирана на докази подразбира разумна, експлицитна, издржана употреба на моментално најдобрите докази во донесувањето одлуки за грижата на секој пациент. Прочитај повеќе ….

Во продолжение се сите упатства поделени по специјалност: